AI DIH Network

Název: AI DIH Network
Webová stránka: www.ai-dih-network.eu
CIIRC zapojen od: 2019
Role CIIRC: AI Digital Innovation Hub
Krátký úvod: Evropská komise a Evropský parlament zahájili přípravnou akci na vytvoření evropské sítě 30 center pro digitální inovaci se zaměřením na AI. Akce, řízená společností PwC v konsorciu se společnostmi CARSA a Innovalia, má za cíl vyvinout přístup strukturované spolupráce mezi DIH, vytvořit evropskou síť center pro digitální inovace se zaměřením na AI a poskytnout politická doporučení pro posílení spolupráce DIH.

Projekt AI DIH Network zahrnoval 30 DIH z 20 různých zemí, zapojené do programu koučování a mentoringu zaměřeného na spolupráci, včetně workshopů, online programu peer-learning a školení na webinářích, s podporou individuálních lektorů.
Na konci programu podepsalo 25 DIH rámcovou dohodu o spolupráci na Digitizing European Industry Stakeholder Forum, které se konalo v Madridu v listopadu 2019.

CIIRC kontaktní osoby: Markéta Iffland – kontaktní osoba
Dr. Vít Dočkal
Novinky a výsledky projektu: www.ai-dih-network.eu