EIT Manufacturing

Název: EIT Manufacturing
Webová stránka: eitmanufacturing.eu
Twitter: twitter.com/EITManufactur
LinkedIn: linkedin.com/company/eit-manufacturing/
Facebook: facebook.com/EIT-Manufacturing
CIIRC zapojen od: 2019
Role CIIRC: Člen
Popis: EIT Manufacturing

Evropský inovační a technologický institut (EIT) byl zřízen Evropskou unií v roce 2008 a má dedikovány prostředky na rozvoj podnikání, vzdělávání a výzkum přímo v rámci rámcového programu EU Horizon 2020. Celé EIT v současnosti sdružuje více než 1 500 partnerů v celkem osmi sektorově zaměřených společenstvích. Jedním z nich je od roku 2018 i EIT Manufacturing, které se zaměřuje na podporu inovací v evropské výrobní sféře, a má za cíl zvýšit její globální konkurenceschopnost, udržitelnost a produktivitu. EIT Manufacturing poskytuje kromě přímých projektových příležitostí také různorodé možnosti pro rozvíjení intenzivní mezinárodní spolupráce. EIT Manufacturing vytváří inovační komunitu a buduje síť ekosystémů, která zájemcům umožňuje získat dovednosti a najít příležitosti k interakci; a kde jsou nositelé inovací schopni zaujmout investory.

Základní informace o EIT Manufacturing (pouze v Aj) zde.

Jádro konsorcia EIT Manufacturing se rozrostlo z původních pěti desítek subjektů na současných 61 ze 17 evropských zemí. ČVUT se do EIT Manufacturing zapojilo jako jediný zástupce ČR prostřednictvím dvou svých součástí – Fakulty strojní (FS ČVUT) a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT). Tato dvě pracoviště realizují ve spolupráci s evropskými partnery další projekty, zpravidla roční, v oblasti přenosu digitálních znalostí v Průmyslu 4.0, výukových aktivit pro zvyšování kvalifikace pro práci s pokročilými výrobními technologiemi, ale například i digitální transformace firem.

EIT Manufacturing Hub v České republice

Od roku 2020 ČVUT vystupuje jako EIT Manufacturing Hub pro Českou republiku. EIT Manufacturing Hub si klade za cíl rozvoj národního inovačního ekosystému zaměřeného na výrobu. České univerzity, výzkumná pracoviště, výrobní podniky i startupy se díky činnosti hubu mohou snáze zapojit do projektů zaštítěných EIT Manufacturing. ČVUT propojuje tyto subjekty přes networkingové a vzdělávací akce do integračního znalostního trojúhelníku pro lepší sdílení dobré praxe z výzkumu, podnikání a vysokoškolského vzdělávání.

Kontaktní email: eitmanufacturing@ciirc.cvut.cz
CIIRC kontaktní osoby: Petr Šamánek – hlavní kontakt pro ČVUT
Petr Kolář – hlavní kontakt pro FS ČVUT

Eva Doležalová – komunikace
Projekty: 2020:
Mach4.0 – Learning Factory for implementation Industry 4.0 in Machining,
M-NEST-RIS – Network for Empowering People in Added-Value Manufacturing Systems and Technologies – Regional Innovation Scheme,
YML – Young Manufacturing Leaders,
LIFT Europe – LIFT European Network of Learning Factories
PanEuropean Network of Learning Factories,
ManuLearn – Learning through manufacturing challenges,
DSL – EIT labelled PhD,
DigTrafoRis – Digital Transformation in RIS,
EIT M RIS Hubs – EIT Manufacturing RIS Hubs