Směrnice

Vnitřní předpisy CIIRC

 • Statut CIIRC (pdf)
 • Kariérní řád pro akademické pracovníky CIIRC (pdf)
 • Jednací řád Vědecké rady CIIRC (pdf)

Směrnice CIIRC

 • Organizační uspořádání CIIRC (pdf)
 • Jednací řád Sněmu CIIRC (pdf)
 • Jednací řád Mezinárodního sboru poradců CIIRC (bude vypracován)
 • Směrnice CIIRC o atestačním řízení (pdf)
 • Řád výběrového řízení CIIRC (týká se pracovních míst) (pdf)
 • Režijní náklady projektů a doplňkových činností v CIIRC (pdf)

Zřizovací dokumenty

 • Zřizovací listina CIIRC (pdf)
 • Usnesení AS ČVUT ke vzniku CIIRC (pdf)