Youla-Kučerova parametrizace. Co to je?

Prof. Vladimír Kučera přednese slavnostní přednášku na téma: Youla-Kučerova parametrizace. Co to je?, u příležitosti 50 let nepřetržitého pracovního poměru Prof. Kučery v ÚTIA AV ČR.

Přednáška provede posluchače algebraickými metodami syntézy zpětnovazebních systémů řízení. Připomene historii vzniku parametrizace stabilizujících regulátorů, dnes běžně nazývané jako Youla-Kučerova parametrizace. Vysvětlí její použití při standardních úlohách syntézy, kdy požadujeme sledování referenčního signálu, potlačení poruchy, specifické umístění pólů systému, dosažení konečné impulzní odezvy, optimalizaci norem H2 nebo l1 vybraných signálů, robustní stabilizaci, nebo robustní umístění pólů systému. Zmíněny budou též nestandardní aplikace Youla-Kučerovy parametrizace, jako stabilizace systému při omezené amplitudě vstupů, redukce překývnutí odezvy systému a návrh stabilizujících regulátorů daného řádu.

Den konání: 3. 3. 2017, 10:00
Místo konání: UTIA AV ČR
Okdza na více informací: http://www.utia.cas.cz/youlakucerova-parametrizace-co-je