CIIRC ČVUT navštívil japonský ministr ekonomiky, technologií a průmyslu p. Hiroshige Seko

Japonský ministr Hiroshige Seko

 

Dne 21.8.2017 navštívil CIIRC ČVUT japonský ministr ekonomiky, technologií a průmyslu p. Hiroshige Seko. Zajímal se o problematiku Průmyslu 4.0 a s tím spojené výzkumné aktivity.  Centrální tématem byla  vědeckovýzkumné česko-japonská spolupráce a možnosti jejího rozšiřování, zejména v robotice, počítačovém vidění a průmyslové automatizaci. Pan ministr si s chutí popovídal i s p. Yutaka Nagashimou, zaměstnancem CIIRC ČVUT.

Procházka japonské delagaci po Testbedu

Podpis do upomínkové knihy japonským ministrem.

Zleva: rektor ČVUT, japonský ministr, ředitel CIIRC ČVUT

Prezentace robotů

Exkurze v Tetbedu CIIRC ČVUT

Exkurze v Tetbedu CIIRC ČVUT

Exkurze v Tetbedu CIIRC ČVUT

Ukázka robotů CIRRC ČVUT