CIIRC ČVUT odstartoval se začátkem akademického roku tři významné aktivity

0
9460
Zahajovací slavnostní odpoledne, 4.9.2017. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, CIIRC.

V pondělí 4. září 2017 odstartovaly na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze za účasti téměř dvou set hostů hned tři významné aktivity.

Ve spolupráci se zakládajícími partnery bylo slavnostním podpisem memoranda založeno Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0), které má za cíl šíření osvěty o Průmyslu 4.0 a rozvíjení úzké spolupráce akademické a průmyslové sféry.

Zahajovací slavnostní odpoledne, 4.9.2017. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, CIIRC.

Dále byl na CIIRC ČVUT představen Testbed pro Průmysl 4.0 jakožto nové výzkumné a experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro tzv. chytré továrny.

A v neposlední řadě zahájil CIIRC ČVUT ve spolupráci s VUT Brno a předními německými výzkumnými organizacemi DFKI a ZeMA prestižní evropský projekt RICAIP rozvíjející zcela nový koncept pokročilé průmyslové výroby.

Profesor Wolfgang Wahlster, ředitel DFKI

Profesor Vladimír Mařík, ředitel CIIRC ČVUT

Previous articleCIIRC ČVUT navštívil japonský ministr ekonomiky, technologií a průmyslu p. Hiroshige Seko
Next articleMalé ekonomické fórum