Vedení CIIRC ČVUT je přeskupeno. Ředitel Ondřej Velek. Vědecký ředitel Vladimír Mařík.

0
11205

Pětiměsíční turbulence ve vedení CIIRC ČVUT skončila optimistickým výhledem. Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček a vedení CIIRC ČVUT se shodlo na kompromisním řešení, které pomohli dojednat představitelé Vlády ČR. Zcela nově byla vytvořena nová pracovní pozice vědeckého ředitele, kterou bude nyní zastávat prof. Vladimír Mařík. Na pozici ředitele CIIRC ČVUT bylo vypsáno výběrové řízení. Pověřeným ředitelem CIIRC se od 1. 11. 2018 stal Mgr. Ondřej Velek, Ph.D.

Nalezené řešení se odrazilo ve Statutu CIIRC ČVUT a Organizačním řádu CIIRC ČVUT, který rektor předložil Akademickému senátu ČVUT ke schválení. Akademický senát ČVUT oba dokumenty schválil dne 31. 10. 2018.

Tým CIIRC ČVUT velmi děkuje prof. Vladimírovi Kučerovi, který pomohl CIIRC ČVUT ve funkci pověřeného ředitele CIIRC ČVUT projít pětiměsíčním turbulentním obdobím. Retrospektivní záznam událostí lze dohledat na již ukončené časosběrné webové stránce.

Previous articleZástupci Evropské unie a Evropské komise navštívili CIIRC
Next articlePrvní studentský film, ve kterém divák mluví s konverzační umělou inteligencí