Výstupy CIIRC

CIIRC kromě vědeckých výstupů a podílu na výuce studentů nabízí svoje výsledky subjektům mimo CIIRC, a to ať uvnitř ČVUT nebo vně. Řada výsledků je poskytována bezplatně, což je odpovědí CIIRC společnosti na své částečné financování z veřejných rozpočtů, tedy peněz daňových poplatníků. Jiné výsledky, služby, duševní vlastnictví své nebo svých pracovníků a studentů CIIRC poskytuje za úplatu.

Tato webovská stránka slouží jako rozcestník na různé výstupy CIIRC.


Zodpovídá: Václav Hlaváč