Volný software

Zde nabízejí jednotlivci nebo týmy svoje programy k volnému použití podle jimi specifikované licence. CIIRC za programy nepřebírá odpovědnost ani za škody, které by mohly způsobit.

  • LaTeX šablonu ctuthesis pro kvalifikační práce na Českém vysokém učení technickém v Praze jako bakalářské, diplomové práce či doktorské disertace. Kód napsal Ing. Tomáš Hejda, doktorand Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Závěr vývoje ctuthesis byl finančně podpořen CIIRC. Šablona byla zveřejněna na jaře 2015.

Responsible: V. Hlaváč