CIIRC kontakt

České vysoké učení technické v Praze
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

Korespondenční adresa (podatelna):
České vysoké učení technické v Praze
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Zikova 1903/4
166 36 Praha 6

Adresa sídla:
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6

Ředitel: prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.
Tajemník: Mgr. Ondřej Velek, Ph.D.

Sekretariát:
Ing. Michaela Horáková (sekretářka ředitele a tajemníka CIIRC)
telefon: +420 22435 4139
michaela.horakova@cvut.cz

Kontakt pro média:
Mgr. Lucie Budinová (tisková mluvčí CIIRC ČVUT)
telefon: +420 22435 4173
lucie.budinova@cvut.cz

IČ:  68407700

DIČ:  CZ68407700

Banka:
Komerční banka, a. s.

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 107-5264540257
Kód banky: 0100
IBAN: CZ4201000001075264540257
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Mapa: