CIIRC CTU Anti COVID-19

CIIRC ČVUT vyvíjí zcela nový vlastní prototyp respirátoru / ochranné polomasky CIIRC RP95

Poražme COVID-19 prostřednictvím distribuované výroby

CIIRC ČVUT se zapojil do boje proti COVID-19. V centru excelence RICAIP podpořeného ze zdrojů EU vyvinul pod označením “CIIRC RP95-3D” zcela nový prototyp ochranné polomasky.

Již od samého počátku bylo cílem výzkumného týmu připravit prototyp tak, aby jej bylo možné vyrábět kdekoli na světě. Distribuovaná výroba přitom umožňuje kompenzovat lokální nedostatek výrobních kapacit či zdrojů.

Výzkumný tým CIIRC ČVUT vyvinul a získal certifikaci na prototyp pokročilého respirátoru “CIIRC RP95-3D” během jediného týdne ve druhé polovině března 2020.

CIIRC RP95-3D je ochranná osobní pomůcka – polomaska – s vyměnitelným filtrem P3, která získala certificaci dle normy EN 140:1999. Splňuje stejný či vyšší stupeň ochrany jako respirátor filtrační třídy FFP3.
Masku je možné používat opakovaně díky ověřeným postupům pro sterilizaci a dezinfekci. Sterilizace polomasky je možná v parním sterilizátoru (autoklávu). Integrita polomasky po provedené sterilizaci (v Národní referenční laboratoři SZÚ) byla úspěšně potvrzena následným testováním na Výzkumném ústavu bezpečnosti práce.
Dezinfekce polomasky je možná sprejováním dezinfekčním roztokem na bázi alkoholu (85% ethanol). Tento postup byl ověřen ve spolupráci s týmem České kardiologické společnosti a jejich kolegů virologů.

Pokud vlastníte 3D tiskárnu s technologií HP MultiJet Fusion, neváhejte navštívit webový portál www.RP95.cz, kde si můžete stáhnout tisková data a instrukce pro výrobu své vlastní masky CIIRC RP95-3D.

Pokud nevlastníte 3D tiskárnu HP MJF, prosím věnujte pozornost často kladeným dotazům (FAQ) níže. Děkujeme za pochopení.

Aktuálně byl ve spolupráci s univerzitní spin-off společností TRIX Connection a firmou CARDAM vyvinut nový model masky RP95-M pro masovou výrobu formou vstřikování plastů. Maska RP95-M získala v červnu 2020 plnou CE certifikaci. Více se můžete dočíst ZDE. Pokud máte zájem objednat si masku, obraťte se prosím přímo na společnost CARDAM.

Pro více informací prosím čtěte následující často kladené dotazy (FAQ):

FAQ pro širokou veřejnost, lékaře a zdravotnický personál FAQ pro majitele 3D tiskáren (jiných než MJF) FAQ pro průmyslové firmy (vstřikování plastů)

 

Masku RP95, ať už vytištěnou na 3D tiskárně nebo vyrobenou na vstřikolisu, je možné používat opakovaně, po dezinfikování a výměně filtračního materiálu prakticky neomezeně.

Spin-off společnost při ČVUT TRIX Connections, s.r.o. se jakožto držitel výhradní licence ČVUT zavazuje poskytnout součinnost s výrobními podniky a participovat na dalším výzkumu a vývoji tohoto ochranného prostředku v rámci boje s onemocněním COVID-19.

Disclaimer: CIIRC ČVUT nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití dat pro výrobu ochranné polomasky CIIRC RP95-3D, výrobního postupu, škody na zdraví, zařízení ani jiné škody vzniklé v souvislosti s výrobou ochranné polomasky a dále za její funkčnost a bezpečnost.

Sledujete nás na:

@RICAIP_EU
@CIIRCCTU

 

Vývoj polomasky by nebyl možný bez následující podpory:

Tento projekt získal finanční prostředky z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 857306.

 

Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0010085 „Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu” je podporován z Evropských strukturálních a investičních fondů a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prostřednictvím MŠMT ČR.

Projekt č. TP01010066 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu GAMA 2.