INFORMACE ČVUT KE KORONAVIRU

0
985

Koronavirus způsobuje onemocnění připomínající chřipku, které může být velmi nebezpečné zejména pro lidi s oslabeným organismem. Přenáší se z člověka na člověka po úzkém kontaktu tzv. kapénkovou infekcí. Neprojevuje se ihned, ale až po 7–14 dnech. Vzhledem k vážnosti situace přinášíme souhrn nejdůležitějších informací, které budeme nadále průběžně aktualizovat podle vývoje.

ČVUT připravilo informativní webovou stránku slučující informace o koronaviru: kontaktní informace a obecná opatření, informace pro zaměstnance a studenty a také příspěvky k boji s koronavirem, které vznikají na fakultách a ústavech ČVUT.

Veškeré informace naleznete zde:
www.cvut.cz/informace-cvut-ke-koronaviru