Rektor ČVUT udělil medaile k 310. jubileu ČVUT pěti pracovníkům CIIRC

V úterý 13. 6. 2017 se konala zahradní slavnost k 310. výročí ČVUT ve Valdštejnské zahradě pod patronací předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha. ČVUT vydalo k tomuto výročí pamětní stříbrnou medaili. Rektor ČVUT udělil tuto medaili několika osobnostem z ČVUT, které naší univerzitě významně přispěly. Z CIIRC ČVUT bylo oceněno pět pracovníků

  • Mgr. Michal Čermák, právník CIIRC
  • Prof. Václav Hlaváč, zástupce ředitele CIIRC
  • Prof. Vladimír Kučera, zástupce ředitele CIIRC
  • Ing. Petra Mikešová, finanční manažerka projektu ČVUT CIIRC
  • Prof. Michael Valášek, vedoucí oddělení průmyslové výroby a automatizace a děkan Fakulty strojní

Poznamenejme, že tři pracovníci CIIRC obdrželi stejnou medaili již dříve při slavnostním otevření budov ČVUT-CIIRC 2. května 2017. Byli to Dr. Vít Dočkal (vedoucí projektového oddělení CIIRC), prof. Vladimír Mařík (ředitel CIIRC) and Dr. Ondřej Velek (tajemník CIIRC).