Z Prahy až do Silicon Valley

0
872

Mladý vědec, Filip Masri, se dokázal prosadit a donést povědomí o České republice až do celosvětové bašty IT, Silicon Valley. Na začátku své cesty prošel i eClubem ČVUT (jehož zakladatelem je Ing. Jan Šedivý – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky).

Filip Masri – absolvent ČVUT (bakalářský titul na FEL, magisterský na FIT, člen eClubu ČVUT podporovaného nadací MediaLab 2016 – 2017). Tématem jeho projektu v eClubu bylo vytvoření úplné RDF databáze pro určitou doménu, jež pak může být robotem využívána prostřednictvím SPARQL dotazů. Jeho mentorem byl Ing. Jan Šedivý (CIIRC), pod jehož vedením rovněž obhájil svou diplomovou práci nazvanou „Automatic ontology learning from semi-structured data“ a který mu pomohl nalézt praxi v zahraničí a poskytl doporučení.

Filip momentálně působí na roční stáži v PARC, výzkumném IT centru v Silicon Valley, kde se zabývá analýzou nestrukturovaných dat se zaměřením na specifickou doménu. Je přesvědčen, že nestrukturovaná data, jako medicínské texty či smlouvy, jsou perfektním příkladem k budoucí aplikaci tohoto přístupu.

eClub / FB eClub