O CIIRC

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) je vysokoškolský ústav ČVUT. CIIRC byl založen 1. 7. 2013 (nyní bývalým) rektorem ČVUT prof. Václavem Havlíčkem. CIIRC postupně roste z malého semínka.

  1. CIIRC vytváří výzkumné a současně pedagogické pracoviště s vědeckou atmosférou, podmínkami pro práci a výsledky na úrovni světových špiček výzkumu.
  2. CIIRC je otevřený odborníkům ze světa i domova. Přiláká je buď jako pracovníky nebo s nimi bude spolupracovat.
  3. CIIRC je otevřený dalším součástem ČVUT, univerzitám z celé ČR, Akademii věd ČR, průmyslu a podobným institucím z ciziny k vzájemně výhodné spolupráci.
  4. CIIRC roste. V roce 2016 bude mít novou budovu v areálu ČVUT v Praze Dejvicích. CIIRC bude cílově mít až 400 zaměstnanců, především výzkumníků a doktorandů.
  5. CIIRC propojuje výzkumné výsledky s univerzitní výukou. Přiláká k výzkumu studenty, a to především magisterských a doktorských studijních programů.
  6. CIIRC vytváří prostředí podporující transfer know-how do průmyslu i jiné praxe a vychová k němu.
  7. CIIRC se stává místem interdisciplinární spolupráce, což je přirozené pro informatiku, robotiku i kybernetiku.
  8. CIIRC využívá samosprávy ke směrování svých aktivit. především Sněm CIIRC, svůj vnitřní samosprávný akademický orgán, ve spolupráci s Akademickým senátem ČVUT.

Zodpovídá: V. Hlaváč