Poslání CIIRC

Posláním CIIRC je zkoumat, příspívat výurce, přivádět studenty k výzkumu, vytvořit vědeckovýzkumnou infrastrukturu a tvůrčí otevřené akademické prostředí, které

  1. Přivádí do CIIRC špičkové odborníky z ciziny i tuzemska, a to zaměstnance, doktorandy, studenty i spolupracovníky a poskytuje jim pracovní prostředí, jaké hledají.
  2. Umožňuje přenést na jedno místo až jedenáct současných center excelence či center kompetence TAČR fungujících na ČVUT.
  3. Otevírá prostor pro vzájemně výhodnou spolupráci se součástmi ČVUT, jinými univerzitami, Akademií věd ČR, resortním výzkumem, státními orgány, průmyslovými podniky a obdobnými zahraničními subjekty.
  4. Využívá podpory rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky a jeho záměru směřovat CIIRC jako pracoviště realizující horizontální prostupnost na ČVUT.
  5. Umožňuje projektu CIIRC ČVUT stát se klíčem pro hlavní město Praha k získání evropských financí pro výzkum a výuku spojenou s výzkumem v nyní se rozbíhajícím finančním období 2014-2020.

Zodpovídá: Václav Hlaváč