Centrum strojového vnímání

Centrum strojového vnímání (CMP) je výzkumné centrum na cmpČVUT sestávající se z výzkumných skupin a výzkumníků, kteří mají společný zájem v počítačovém vidění, strojovém učení a robotice. Členové nyní jsou z katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT a z oddělení Robotiky a strojového vnímání CIIRC ČVUT. Vedoucím CMP je Václav Hlaváč, a to od jeho vzniku v roce 1995.

CMP vždy bylo dobrovolným sdružením. CMP začalo jako skupina na katedře řídící techniky FEL ČVUT. Když v roce 1999 vznikla katedra kybernetiky FEL ČVUT rozdělením katedry řídicí techniky, CMP působili na katedře kybernetiky. CMP se v průběhu let rozrostlo a zesílilo. CMP nebylo formální jednotkou, protože katedra kybernetiky FEL ČVUT se na formální jednotky nedělila. Uspořádání se změnilo pro roce 2013, a to ze dvou příčin. Za prvé byla katedra kybernetiky rozdělena na skupiny. Za druhé vznikl CIIRC. Porada CMP v roce 2015 rozhodla, a členové s rozhodnutím souhlasili, že neformální tým CMP bude mostem mezi katedrou kybernetiky FEL a CIIRC. Z katedry kybernetiky FEL do CMP patří skupiny B. Flacha, J. Kybice J. Matase, T. Pajdly a T. Svobody. Z  CIIRC do CMP patří dvě skupiny, a to skupina Robotického vnímání V. Hlaváče a skupina Aplikované algebry a geometrie T. Pajdly.


Responsible: Václav Hlaváč