euRobotics AISBL

euRobotics AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif) je mezinárodní nezisková asociace sídlící v Bruselu a zastupující všechny podílníky evropské robotiky, zejména institucí a lidí z akademické sféry a průmyslu.

CIIRC ČVUT zastupuje v euRobotics ČVUT od března 2014 jako jeho 148. člen. K prosinci 2015 má euRobotics 267 členů (stav k listopadu 2016). Kontaktní osobou na straně ČVUT je Václav Hlaváč.


Zodpovídá: Václav Hlaváč