Směrnice

Vnitřní předpisy CIIRC

 • Statut CIIRC (pdf).
 • Kariérní řád CIIRC (pdf).
 • Jednací řád Vědecké rady CIIRC (pdf).

Směrnice CIIRC

 • Organizační uspořádání CIIRC (pdf).
 • Jednací řád Sněmu CIIRC (pdf).
 • Jednací řád Mezinárodního sboru poradců CIIRC (bude vypracován).
 • Směrnice CIIRC o atestačním řízení (pdf).
 • Řád výběrového řízení CIIRC (týká se pracovních míst) (pdf).
 • Režijní náklady projektů a doplňkových činností v CIIRC (pdf).

 Zprávy o hospodaření CIIRC

 • Za rok 2013 (pdf).

Finanční plány

 • Pro rok 2014 (pdf).

Zřizovací dokumenty

 • Zřizovací listina CIIRC (pdf).
 • Usnesení AS ČVUT ke vzniku CIIRC (pdf).

Zodpovídá: Ondřej Velek