Ostatní dokumenty

(řazeny od novějších ke starším)

  • 2013-08-15 Článek děkana FEL prof. P. Ripky o CIIRC na České pozici, též exportováno bez většiny reklam (pdf).
  • 2013-04-30 Článek prof. V. Maříka o CIIRC na České pozici.
  • 2013-04-17 Dokumenty předkládané AS ČVUT pro jednání 24.4.2013 – CIIRC – Důvodová zpráva, verze 09,  (pdf), – CIIRC – Analýza rizik, verze 05, (pdf).
  • 2013-04-10 Stavební část, prezentace prorektora M. Pavlíka na Grémiu rektora 8.4.2013, (pdf).
  • 2012-10-24 CIIRC – Návrh projektu a studie proveditelnosti, projednáno AS ČVUT 24.10.2012, (pdf).
  • 2012-09-05 Prezentace prof. R. Haňky o řízení a financování na Cambridge University (pdf), z tohoto přístupu jsme se inspirovali pro samosprávu CIIRC.

Zodpovídá: Ondřej Velek