Nástěnka

6. 12. 2016

Výsledky Voleb do Akademického senátu jsou dostupné zde: Výsledky voleb nefakultních součástí.

25. 11. 2016

Dílčí volební komise za nefakultní součástí vyhlásila 8. 11. 2016, dle ustanovení 28. zasedání AS ČVUT konaného dne 26. 10. 2016 (28-10) řádné volby do Akademického senátu ČVUT ve volebních obvodech studentů a akademických pracovníků nefakultních součástí podle Volebního a jednacího řádu AS ČVUT.

Volby se konají
29. 11. a 30. 11. 2016 KÚ, ÚTVS, UCEEB, CIIRC, ÚTEF
29. 11. až 1. 12. 2016 MÚVS

Více informací: Řádné volby od AS ČVUT.

Kandidátky studentů:

Norbert Červený

Žaneta Wurmová


 

23.11. 2016

Vzhledem k malému počtu přihlášených kandidátů do AS ČVUT v Praze z řad studentů se prodlužuje termín odevzdání kandidátek do pátku 25. 11. 2016 do 12.00 hod.

Více informací: Prodloužení řádné volby členů AS ČVUT

Seznam kandidátů za akademické pracovníky:

Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.

Ing. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP

Ing. David Čítek

PhDr. Jaroslav Schmid, CSc.

Ing. Ivo Šimůnek, CSc.

Volby do senátu se budou pro CIIRC konat v budově The Blox, Evropská 11, patro č. 6., místnost 6. 48, 29.-30. 11. 2016, 8:00 – 16:00.


Vyhlášení voleb do AS ČVUT za nefakultní součástí ČVUT pro funkční období 2017-19

Dílčí volební komise za nefakultní součástí vyhlašuje dle ustanovení 28. zasedání AS ČVUT konaného dne 26. 10. 2016 (28-10) řádné volby do Akademického senátu ČVUT ve volebních obvodech studentů a akademických pracovníků nefakultních součástí podle Volebního a jednacího řádu AS ČVUT.

Kandidáti z řad studentů a zaměstnanců nefakultních součástí ČVUT podají své kandidátky do pondělí 21. 11. 2016 do 12:00 h na podatelně rektorátu ČVUT (Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 – přízemí, místnost B2-132), v zalepené obálce, opatřené viditelným nápisem „Volby do AS ČVUT 2016“.

Více informací: vyhlaseni-voleb-do-as-cvut-za-nefakultni-soucasti-cvut-pro-funkcni-obdobi-2017-19.