Volná místa

 

 

Informace pro pracovníky uvažující o zaměstnání v CIIRC ČVUT

Zaměstnanci CIIRC se člení podle pracovní náplně (Statut CIIRC, článek 5) na akademické pracovníky, neakademické pracovníky a technickoadministrativní nebo hospodářské pracovníky. Všichni zaměstnanci musí vyhovět obecným právním předpisům. Nekadademičtí, technickoadministrativní a hospodářští pracovníci vykonávají v CIIRC neakademické činnosti. Jsou např. techniky výzkumných projektů či laboratoří nebo zajišťují administrativní či jinou podporu akademickým činnostem. Akademičtí pracovníci musí navíc k obecným právním předpisům splňovat požadavky Kariérního řádu CIIRC a Směrnice CIIRC o atestačním řízení. Musí projít atestačním řízením odpovídajícím příslušnému kvalifikačnímu stupni v jedné z pěti možností (a) doktorand-pracovník CIIRC, (b) postdoktorand CIIRC, (c) vědecký asistent CIIRC, (d) výzkumník CIIRC, (e) vedoucí výzkumník CIIRC. Základní přehled lze získat ze souhrnu pravidel a podmínek k atestačnímu řízení a z atestačního formuláře.  Zájemci o atestaci se mohou obrátit na personalistku CIIRC Mgr. Zuzanu Hochmeisterovou, u níž také mohou získat interaktivní verzi atestačního formuláře. V případě, že vypsaná výběrová řízení na konkrétní pracovní místa nejsou aktuální a přesto máte o zaměstnání v CIIRC zájem, obraťte se na personalistku CIIRC. Zprostředkuje Vám kontakt na příslušného vedoucího projektu nebo jiného pracovníka odpovídající Vašemu zájmu. Neváhejte se zeptat.

Výběrová řízení na volná místa na ČVUT

Dva výzkumné projekty CIIRC ČVUT přijímají nové výzkumníky, a to IMPACT (Intelligent Machine Perception Project) a R4I (Robotics for Industry 4.0).

Současná výběrová řízení

Ukončená výběrová řízení


Zodpovídá: Zuzana Hochmeisterová