Veřejné zakázky

Veškeré podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky CIIRC jsou zveřejňovány na profilu ČVUT v Praze v elektronickém systému pod následujícím odkazem: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/ProfilCVUT Na tomto profilu jsou k dispozici veškeré informace o probíhajících veřejných zakázkách včetně zadávací dokumentace, příloh a doplňujících informací. Dále jsou zde zveřejněny výsledky všech ukončených zadávacích řízení. Veřejné zakázky malého rozsahu jsou zveřejňovány níže na této stránce.

Veřejné zakázky malého rozsahu

(řazeny od novějších ke starším)


Zodpovídá: Ondřej Velek