Pro média

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC) oceňuje spolupráci s médii a s radostí poskytne informace o své činnosti. Velmi významným pravidlem pro CIIRC je otevřenost nejen vůči médiím, ale také vůči široké a odborné veřejnosti. Každý pracovník a student CIIRC je povzbuzován ke komunikaci s médii.

Závazná stanoviska však vždy poskytují pouze jednotliví vedoucí oddělení, zástupci ředitele, tajemník a ředitel CIIRC.

Tisková mluvčí
Lucie Budinová
+420 224 354 173

 

Tiskové zprávy


Zodpovídá: Lucie Budinová