Budovy CIIRC se staví

CIIRC využil příležitosti, která se ve strukturálních fondech EU v Praze poprvé otevřela. Projektová žádost CIIRC ČVUT o finance z operačního programu Věda a vývoj pro inovace (VaVpI), výzva 3.4 byla podána v lednu 2014. Součástí projektu je stavba dvou nových budov ČVUT CIIRC  v areálu ČVUT v Praze Dejvicích. Jde o novou budovu A a vytvoření budovy B podstatným rozšířením nynější Technické menzy, na což již dříve ČVUT připravilo projektovou dokumentaci. V budovách A, B bude i rektorát ČVUT i některé katedry Fakulty elektrotechnické ČVUT.

V dubnu 2014 bylo sděleno, že žádost CIIRC ČVUT uspěla, ale dosavadní finanční prostředky výzvy VaVpI nestačí. V květnu 2014 oznámil předseda vlády ČR B. Sobotka zvýšení příslušného rozpočtu. V červenci 2014 byla vyhodnocena veřejná soutěž na zhotovitele stavby a vybrán dodavatel. Jím navržená cena přesahovala prostředky, které byly k dispozici. Rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka vyjednal, že projekt CIIRC ČVUT bude zprvu zaplacen ze státního rozpočtu při respektování pravidel VaVpI a otevře státu možnost finance z VaVpI získat později. Finance pokryjí jak stavbu budovy A i B, tak i přístrojové vybavení.

SignatureProjekt na stavbu získal 10. 9. 2014 stavební povolení. Smlouva mezi ČVUT a firmou Hochtief a.s, vítězem veřejného výběrového řízení o zakázku stavby ČVUT CIIRC v celkové hodnotě 1,18 miliardy korun byla podepsána 15.10.2014 v Betlémské kapli. Stavba budov ČVUT CIIRC začala 7. 11. 2014. Z dnešního pohledu se odhaduje, že budova A ČVUT CIIRC bude dokončena v červnu 2016 a budova B v červenci 2016. CIIRC své nové prostory obydlí v létě 2016.


Zodpovídá: Václav Hlaváč