Sněm CIIRC

Členy Sněmu CIIRC jsou:

  • Zdeněk Hanzálek (předseda)
  • Václav Hlaváč
  • Vladimír Kučera
  • Mirko Navara
  • Tomáš Pajdla
  • Michael Šebek
  • Josef Urban
  • Michael Valášek
  • Tomáš Vyhlídal

Sněm CIIRC je samosprávným akademickým orgánem CIIRC. Role Sněmu CIIRC je dána Článkem 6 Statutu CIIRC ČVUT.


Zodpovídá: Zdeněk Hanzálek