Vědecká rada CIIRC

Vědeckou radu charakterizuje Článek 7 Statutu CIIRC ČVUT. Vědecká rada se řídí svým jednacím řádem. Vědecká rada CIIRC byla schválena Akademickým senátem ČVUT 24. 6. 2015.

Interní členové
prof. Dr.Ing. Vladimír Blažek, dr.h.c.
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr.h.c.
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
Externí členové
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.
doc. Ing. Petr Horáček, CSc.
Mgr. Pavel Kučera
prof. Ing. Josef Psutka, CSc.
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c.
Ing. Ondřej Špinka, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.


Zodpovídá: Václav Hlaváč