Mikoláš Janota realizuje svůj ERC CZ grant v oblasti automatického uvažování na CIIRC ČVUT

0
1259
Mikoláš Janota_25102019. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, CIIRC.

Mikoláš Janota, držitel prestižního ERC CZ grantu od ledna 2020, je dalším z úspěšných zahraničních vědců, kteří se vrací do České republiky. Svůj výzkum v oblasti matematického uvažování realizuje Janota na Českém institutu informatiky robotiky a kybernetiky, kde si také buduje svůj vědecký tým.

Mikoláš Janota se ve svém výzkumu podpořeném grantem MŠMT v oblasti výzkum, vývoj a inovace bude věnovat Obohacování SMT řešičů pomocí strojového učení, což je disciplína spadající do oblasti automatického uvažování. Přestože se automatické uvažování jeví jako velmi teoretické a abstraktní, jeho využití v průmyslových aplikacích je široké a vyhledávané řadou velkých průmyslových firem. Příkladem může být formální verifikace softwaru pro letadla, tedy matematické ověření, že daný software je bezchybný. Testování softwaru, který musí být stoprocentně bezpečný, je dražší a zároveň méně spolehlivá metoda ověřování. Výzkum Mikoláše Janoty není navázán na konkrétní průmyslovou aplikaci. Jeho snahou je vyvinout takové systémy, se kterými by mohli pracovat odborníci i v korporátním prostředí, tedy snaha je podstatně zjednodušit.

Do CIIRC ČVUT přichází Janota z Instituto Superior Técnico v portugalském Lisabonu. Doktorské studium strávil na University College v Dublinu, v Irsku, kde se věnoval aplikacím automatického uvažování v rámci konfigurace produktů.

Janota je další z  úspěšných vědeckých kapacit, které se podařilo získat ze zahraničí zpět do České republiky a nabídnout jim vynikající zázemí a podmínky pro výzkum. „CIIRC ČVUT mi nabídl kvalitní podporu i v oblasti projektového týmu, což je pro mě důležité,“ přibližuje Janota důvody, proč si jako své působiště vybral právě CIIRC ČVUT. „Zároveň chci ukázat, že se kvalitní výzkum světové úrovně dá dělat i v českých nebo evropských podmínkách. Je to v našem zájmu, řada nadaných lidí odchází do USA do komerční sféry, kde je výzkum v oblasti automatického uvažování velmi podporován.“

Mikoláš Janota, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT

Do CIIRC ČVUT ze zahraničí už dříve přišli úspěšní vědci, držitelé ERC grantů – např. Dr. Josef Urban, Dr. Josef Šivic nebo prof. Robert Babuška. V roce 2020 jejich řadu rozšířil Tomáš Mikolov, mezinárodně uznávaná kapacita v oblasti umělé inteligence. Snahou CIIRC ČVUT je vytvářet takové prostředí a nabídnout takové podmínky, které přitahují excelentní vědce. Jen srovnatelné podmínky se špičkovými zahraničními institucemi a spolupráce s nimi může zaručit české vědě i špičkové vědecké výsledky, což je i jedním z cílů Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky.

ERC CZ je program podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zaměřen na podporu projektů tzv. „hraničního výzkumu“ (tj. projektů posunujících hranici poznání bez ohledu na to, zda jde o základní nebo aplikovaný výzkum) českých, mezinárodně uznávaných výzkumných pracovníků, které uspěly v hodnocení prováděném odbornými panely Evropské rady pro výzkum (The European Research Council, ERC).