Lidé

CIIRC má skvělé zaměstnance a další spolupracující kolegy z ČVUT a dalších institucí. Zvláště důležitými spolupracovníky jsou studenti, které učí akademici z CIIRC nebo vedou jejich bakalářské, magisterské a doktorské práce. Studenti také přispívají výzkumným a vývojovým projektům řešeným v CIIRC.

Členy CIIRC (záměrně neformální pojem kvůli flexibilitě) jsou zaměstnanci CIIRC, spolupracovníci CIIRC, podporovatelé CIIRC, hosté a studenti pracující těsně se s uvenými lidmi, např. na výzkumných projektech nebo na studentských kvalifikačních pracech. Členové CIIRC mají přístup do vnitřních webových stránek CIIRC.

Dílčí menu poskytují různé pohledy na lidi v CIIRC. Seznam všech zaměstnanců CIIRC poskytuje rychlý přehled. Seznam je uspořádán abecedně. Dá se třídit podle různých hledisek a lze v něm vyhledávat. Položka You@CIIRC poskytuje informace kolegům, kteří uvažují o tom, že se zapojí do aktivit CIIRC

Responsible: Zuzana Hochmeisterová