Tým pro hledání horizontální spolupráce na ČVUT

Koordinační tým napříč ČVUT, jehož úkolem je pomoci horizontální spolupráci mezi fakultami a ústavy ČVUT, jak uvnitř CIIRC tak vně CIIRC. Tým původně vznikl pro psaní přihlášky k získání podpory ze strukturálních fondů EU (VaVpI). Po úspěchu přihlášky v roce 2014 tým pokračuje v práci.

  • F1, Fakulta stavební ČVUT: Ing. Jan Valentin, PhD.
  • F2, Fakulta strojní ČVUT: Ing. Zdeněk Neusser, Ing. Jan Smolík, PhD., prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
  • F3, Fakulta elektrotechnická ČVUT: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
  • F4, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT: RNDr. Ján Kozempel, PhD.
  • F6, Fakulta dopravní ČVUT: prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.
  • F7: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT: Ing. Karel Hána, PhD.
  • F8: Fakulta informačních technologií ČVUT: doc. Ing. Jan Janoušek, PhD.
  • U5: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT: prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek, prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., Ing. Hana Krautwurmová, CSc., prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c., prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., Dr.h.c., prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.

Zodpovídá: Václav Hlaváč