Projekt EERA_CZ

ČVUT se stalo spoluřešitelem projektu EERA_CZ. Tento projekt umožní účast českých výzkumných organizací v Evropské alianci pro energetický výzkum (EERA) a jejich vstup do konsorcií programu Horizont 2020, která v tomto společenství vznikají. Účastí ve společných programech EERA budou ovlivňovány priority evropského výzkumu v energetice a také podoba výzev programů Horizon 2020 a EURATOM.

Projekt vytváří strukturu koordinátorů energetického výzkumu v tématech společných programů EERA. Přenos znalostí podpořený činností této struktury umožňuje zvýšení informovanosti výzkumné komunity o výhodách členství v EERA. Svou vazbou na centra budovaná ze strukturálních fondů má projekt vliv na jejich napojení na evropskou výzkumnou komunitu, a tudíž i následně jejich dostatečné financování a excelenci výzkumu v nich prováděného.

ČVUT zastupuje ČR ve společném program Smart Cities. Zodpovědným řešitelem na ČVUT Petr Kadera. V rámci zvyšování povědomí odborné veřejnosti o činnosti v rámci tohoto programu proběhne několik seminářů a workshop. První seminář je plánován na duben 2016 a uskuteční se ve spolupráci s VŠB TU Ostrava. V květnu 2016 proběhne workshop na půdě ČVUT a v říjnu 2016 další seminář uskutečněný opět v součinnosti s VŠB TU Ostrava.


Zodpovídá: Petr Kadera