Seznam registrovaných účastníků Setkání kateder

Seznam je uspořádaný podle příjmení, jména. Zeleně podbarvení v políčku Platba jsou registrováni, protože zaplatili vložné.

č. Příjmení Jméno Odkud Registrace Platba Poznámka
1 Bílík  Petr KKBI FEI TU Ostrava 2018-08-15 2018-09-03 05.09.2018 v 15-17 h obha- juji výsl. pro-jektu v Praze
2 Bláha Lukáš Kat. kyb. FAV ZČU Plzeň 2018-08-16 2018-08-13
3 Bundzel Marek Kat. kyb. a UI FEI TU Košice 2018-08-14 2018-08-20
4 Dokoupil Jakub CEITEC Brno 2018-08-13 2018-08-14
5 Drahoš Peter Ústav automob. mechatr. FEI STU Bratislava 2018-09-03 2018-08-23
6 Fiedler Petr ÚAMT FEKT VUT Brno 2018-08-13 2018-08-14 proděkan pro rozvoj
7 Ftáčník Milan FMFI UK Bratislava
Doplnil VH zvaný řečník  
8 Hlaváč Václav CIIRC ČVUT
2018-07-24 organizátor
9 Hodoň Michal Kat. tech. kyb. FRI Žilina 2018-08-27
10 Hoffmann Matěj Kat. kyber. FEL ČVUT 2018-09-03 Vnitro ČVUT fakturace
11 Holečko Peter KRIS EF Žilinská univerzita 2018-08-10 2018-08-30
12 Hromčík Martin Katedra řídicí tech. FEL ČVUT
2018-08-07 2018-08-10
13 Huba Mikuláš Ústav automob. mechatr. FEI STU Bratislava 2018-08-16 2018-08-23 ředitel ústavu
14 Hubka Lukáš Ústav mech. a TI TU Liberec 2018-08-27 2018-08-16 dřívější odjezd
15 Jadlovská Anna Kat. kyb. a UI FEI TU Košice 2018-08-20 2018-08-20
16 Jadlovská Slávka Kat. kyb. a UI FEI TU Košice 2018-08-20 2018-08-20
Jadlovský Ján Kat. kyb. a UI FEI TU Košice 2018-08-20 2018-08 -20 Nepřijede. Nemoc. Vrátíme vložné.
17 Jirsík Václav ÚAMT FEKT VUT Brno 2018-08-10 2018-08-14 vedoucí ústavu
18 Jura Pavel ÚAMT FEKT VUT Brno 2018-08-11 2018-08-14
19 Kabelka Jiří DEL a. s. Ždár n. S. Doplnil VH
zvaný řečník ředitel
20 Kajáti Erik Kat. kyb. a UI FEI TU Košice 2018-08-14 2018-08-16 interní dokorand
21 Klusáček  Stanislav ÚAMT FEKT i CETEC VUT Brno 2018-08-10 2018-08-14  
22 Konvalinka  Jan prorektor UK Praha
Doplnil VH zvaný řečník  
Kozák Štefan Paneurópska VŠ Bratislava, Fak. informat. 2018-08-16   Omluvil se 2018-09-01, ze nemůže.
23 Kozáková Alena Ústav automob. mechatr. FEI STU Bratislava 2018-08-15 2018-08-23
24 Koziorek Jiří KKBI FEI TU Ostrava 2018-08-15 2018-09-03 vedoucí katedry
25 Kraut Radim KKBI FEI TU Ostrava 2018-08-15 2018-09-03
26 Kučera Vladimír CIIRC ČVUT
Doplnil VH
zvaný řečník
 
27 Magyar Gergely Kat. kyb. a UI FEI TU Košice 2018-08-12 2018-08-20
28 Mařík Vladimír CIIRC ČVUT
Doplnil VH zvaný řečník
29 Nemec Dušan KRIS EF Žilinská univerzita 2018-08-14 2018-08-30
30 Papcun Peter Kat. kyb. a UI FEI TU Košice 2018-08-13 2018-08-16
31 Paralič Ján Kat. kyb. a UI FEI TU Košice 2018-08-09 2018-08-16
32 Pošík Petr Kat. kyber. FEL ČVUT 2018-08-17 Vnitro ČVUT fakturace
33 Psutka Josef Kat. kyb. FAV ZČU Plzeň 2018-08-15 2018-08-13 vedoucí katedry; nejistá účast
34 Rosinová  Danica Ústav automob. mechatr. FEI STU Bratislava
2018-08-07 2018-08-23 možno sa vymením s iným koleg.
35 Sabol Patrik Kat. kyb. a UI FEI TU Košice 2018-08-20 2018-08-20
36 Sarnovský Martin Kat. kyb. a UI FEI TU Košice 2018-08-10 2018-08-16
37 Schlegel Miloš Kat. kyb. FAV ZČU Plzeň 2018-08-20 2018-08-13
38 Svoboda Tomáš Kat. kyber. FEL ČVUT 2018-08-16 Vnitro ČVUT fakturace ved. katedry; ve středu zastoupí Jan Kybic
39 Šatala Pavol Kat. kyb. a UI FEI TU Košice 2018-08-09 2018-08-16 interní doktorand
40 Šebek  Michael Katedra řídicí tech. FEL ČVUT Praha 2018-08-07 2018-08-10 Nebude 7.9., vedoucí katedry.
41 Ševčík Peter Kat. tech. kyb. FRI Žilina 2018-08-27 vedoucí katedry
42 Školník Petr Ústav mech. a TI TU Liberec 2018-08-27 2018-08-16
43 Štefanovič Juraj Paneurópska VŠ Bratislava, Fak. informat. 2018-08-13
44 Švejda Martin Kat. kyb. FAV ZČU Plzeň 2018-08-15 2018-08-13
45 Václavek Pavel ÚAMT FEKT i CETEC VUT Brno 2018-08-13 2018-08-14
46 Zimmermann Karel Kat. kyber. FEL ČVUT 2018-08-30 Vnitro ČVUT fakturace
47 Zolotová Iveta Kat. kyb. a UI FEI TU Košice 2018-08-13 2018-08-16
48 Žáková Katarína Ústav automob. mechatr. FEI STU Bratislava 2018-08-27 2018-08-23
49 Žídek  Jan KKBI FEI TU Ostrava 2018-08-15 2018-09-03  

 

Nabízí se příležitost vyslechnout pouze část programu Setkání zaměřenou na řízení kvality na univerzitě a na novou metodiku 17+. Jelikož je Setkání plně z účastnických poplatků, vytvořili jsme 1. 9. „možnost 500“. Za registraci za 500 Kč mohou navštívit část programu věnovanou kvalitě. Přihlášení podle „možnosti 500“ jsou v následující tabulce.

č. Příjmení Jméno Odkud Registrace Platba Poznámka
A Houšková Helena Kat. kyber. FEL ČVUT 2018-09-03 Vnitrofakurace ČVUT Referentka pro Ph.D. studium
B Krautwurmová Hana CIIRC ČVUT
2018-09-03 Vnitrofakurace ČVUT Administrace výzk. projektů

Zodpovídá: Václav Hlaváč