DIH4AI

Název: AI on-demand platform for regional interoperable Digital Innovation Hubs Network
Registrační číslo: 101017057
Poskytovatel dotace: Evropská unie, Horizont 2020
Výzva: ICT-49 Artificial Intelligence on demand platform
Doba řešení: 1/2021 – 12/2023
Rozpočet: Celkový rozpočet: 5 488 450 €
Podpora EU: 4 999 862,5  €
Podpora pro CIIRC ČVUT: 144 500 €
Hlavní řešitel za CIIRC: Ing. Petr Kadera, Ph.D.
Koordinátor: Politecnico di Milano, Italy
Další účastníci: 11 partnerů

Anotace:

Cílem projektu DIH4AI je rozšíření evropské platformy „AI-on-demand platform“ o služby Center pro digitální inovace (Digitálních inovačních hubů – DIH) zaměřených na umělou inteligenci. Jedná se tedy o rozšíření platformy o technologické a transformační služby, služby ekosystému a business služby určené zejména malým a středním podnikům.

Tento projekt získal finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 101017057.