Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence (02)

Název dílčího projektu: Strojové vidění, inteligentní rozhraní člověk-stroj
Pracovní skupina: I. Robotika a kybernetika pro průmysl /společnost 4.0
Registrační číslo: TN01000024/02
Doba řešení: 01/2019 – 12/2022
Hlavní řešitel: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (CIIRC ČVUT)
Účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
– Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)
– Fakulta dopravní (FTS)
Vysoké učení technické v Brně (VUT)
– Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav automatizace a měřicí techniky
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
– Nové technologie pro informační společnosti
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (UTIA-CAS)
– Department of Image Processing
TMV SS spol. s r.o. – R&D department (TMV-SS)
DFC Design, s.r.o.
CertiCon a.s.
-Oddělení aplikovaného výzkumu
DEL a.s.
ŠKODA AUTO a. s.
– Oddělení technického vývoje
Výsledky: Senzoricky bohatá robotická manipulace s měkkými předměty ve spolupráci s člověkem (demo), Gfunk, 2020
Empirické učení robotických akcí/činností/dovedností zlepšujících spolupráci člověka a robota (demo), Gfunk, 2020
Softwarové moduly potřebné pro autonomní silově kompatibilní robot, R, 2020
Ukázka použití sémantiky založené na mapách při vytváření tréninkových dat pro metody strojového učení v kontextu autonomního řízení, Gfunk, 2021
Demonstrace rozhraní člověk-stroj pro (polo)autonomní řízení, Gfunk, 2021
Modul pro analýzu skupin objektů, R, 2021+
Demonstrace robotické manipulace, Gfunk, 2021+
Termovizní snímání v průmyslové kontrole kvality, Gfunk, 2021+
Hlasové rozhraní pro robotickou platformu, R, 2021+
Demonstrační platforma pro detekci anomálií, Gfunk, 2021+

Abstrakt: 

Metodika sub-projektu je zaměřena na předkonkurenční výzkum, tj. poskytování řešení na demonstrační úrovni (TRL 5-6), např. průmyslovým partnerům z NCK-KUI nebo jinde komerčně. Průmysloví členové konsorcia NCK-KUI pomohou specifikovat konkrétní praktické aplikace, které je zajímají, budou utvářet specifikace demoverze a budou se podílet na výzkumných a vývojových aktivitách nominováním svých zaměstnanců do projektového demo týmu. Princip otevřenosti NCK-KUI pomůže podpořit spolupráci mezi 14 dílčími projekty NCK-KUI. Budou však zohledněna omezení týkající se práv duševního vlastnictví a komercializace. Sub-projekt T1.b bude sdílet výzkumné a vývojové laboratoře a dílny s partnery konsorcia na reciproční nebo komerční bázi.

Více informací zde.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence 1: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.