Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence (08)

Název dílčího projektu: Automatizace a optimalizace výrobních procesů
Pracovní skupina: I. Robotika a kybernetika pro průmysl /společnost 4.0
Registrační číslo: TN01000024/08
Doba řešení: 01/2019 – 12/2022
Hlavní řešitel: doc. Ing. Radim Halama, Ph.D. (VŠB)
Účastníci projektu: VŠB – Technická univerzita Ostrava (VSB – TUO)
Ústav termomechaniky AV ČR (IT CAS)
Continental Automotive Czech Republic s.r.o. (Continental)
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o
Výsledky: Automatizovaná vizuální kontrola kvality založená na umělé inteligenci, strojovém učení, hlubokém učení umělé neuronové sítě, R, 2020
Software pro automatické rovnací stroje na polena, R, 2020
Systém pro identifikaci tyčových zásob pomocí RFID, Gfunk, 2020
Zařízení pro značení kovových tyčí, Gfunk, 2020
Knihovna kódů pro implementaci modelů plasticity a creepu, R, 2020
Zařízení pro měření zakřivení polotovarů, Gfunk, 2021
Knihovna kódů pro implementaci modelů plasticity, R, 2021
Přehled metod pro následné zpracování výsledků topologické optimalizace, O, 2021
Výzkumná zpráva o porovnání pájecích slitin SAC305 a SACX807, O, 2021+
Pokrok v automatickém rovnání polotovarů, O, 2022
Technická zpráva o monitorování scény a vyhodnocování velkých dat pro náklady životního cyklu zařízení, O, 2022
Vývoj a implementace metody extrakce 3D geometrie pro topologickou optimalizaci, O, 2022

Abstrakt:

Výzkumné aktivity společnosti Vitesco jsou zaměřeny na vývoj nového inovativního softwaru počítačového vidění pro vizuální detekci kvalitativních charakteristik vyráběných dílů na základě vizuální kontroly s implementovanou umělou inteligencí. Druhým důležitým úkolem je výzkum bezolovnatých pájek s ohledem na jejich použití v modulech QFN, které se používají v mnoha elektronických výrobcích. Třinecké železárny se podílejí na vývoji tří inovativních výsledků výzkumu: softwaru pro automatickou rovnačku sochorů na bázi umělé inteligence, systému pro RFID identifikaci tyčových zásob a zařízení pro značení kovových tyčí. Výstupy projektu urychlí průmyslové využití 3D tištěných materiálů. Hlavní přínosy se týkají numerického modelování elasto-plastického chování 3D tištěných materiálů, validace a kalibrace těchto modelů, optimalizace mechanických vlastností 3D tištěných materiálů s ohledem na různé parametry výrobního procesu a vývoje testovacích postupů. Všechny tyto body jsou nezbytné pro zvýšení účinnosti aditivní výrobní technologie.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence 1: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.