Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence (18)

Název dílčího projektu: Dynamické tarify, komunitní energie, Industry 4.0 a Zimní energetický balíček Evropské unie
Pracovní skupina: II. Smart cities a inteligentní dopravní systémy
Registrační číslo: TN01000024/18
Doba řešení: 1/2020 – 12/2022
Hlavní řešitel za CIIRC: Ing. Hynek Beran (CIIRC ČVUT)
Účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
– Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)
Výsledky: Dynamické tarify, energetická společenství, Průmysl 4.0 a Zimní energetický balíček Evropské unie, O, 2020
Modernizace výroby a rozvodu tepelné energie v teplárenství a průmyslu ČR, O, 2021

Abstrakt:

Energetický sektor se rychle mění. Základním cílem projektu je zabývat se nově vznikajícími technologiemi, ekonomickými změnami a evropským energetickým právem a navrhnout kroky, jak se s touto situací vyrovnat, zejména pro komunitární energetické plány. Důležitá je aplikace nového zimního energetického balíčku EU, zejména vytvoření a vyrovnání energetických společenství a využití Průmyslu 4.0. Měnící se ekonomická situace přináší nové příležitosti pro energetické komunity. Regulace nových energetických modelů musí být zahrnuta do systému již od počátku jeho plánování. Spotřebitelé se rychle mění v aktivní spotřebitele. Hlavní metodickou novinkou je modelování decentralizované energetické infrastruktury v souladu s legislativním prostředím zimního energetického balíčku. Inovativní je pohled ze strany reálného investora a jeho potřeb, zejména za jakých okolností se rozhoduje pro energetická řešení spolupracující s energetickým systémem.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence 1: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.