Výzkum

CIIRC se zaměřuje na výzkum špičkové kvality a poskytuje/nabízí výzkumné prostředí vynikajícím výzkumníkům z celého světa. CIIRC je otevřený jak spolupráci s fakultami a součástmi ČVUT tak i jinými tuzemskými či zahraničními institucemi. Pro výzkumné prostředí je významný podíl výzkumníků a doktorandů CIIRC na výuce, především magisterských a doktorských studijních programů. Pracovníci CIIRC jsou školiteli doktorandů a vedou individuální práce bakalářských a magisterských studentů.


Zodpovídá: V. Hlaváč