VII. BEAT Biomedicína a asistivní technologie

Vedoucí oddělení
Jméno: Olga Štěpánková
Telefon: +(420) 224 357 233
Email: olga.stepankova(at)ciirc.cvut.cz

Seznam lidí z oddělení BEAT

Nové lékařské přístroje, nové metody analýzy biochemických vzorků a masová dostupnost mobilních technologií, bezdrátově komunikujících miniaturních senzorů i nanomateriálů nabízejí nebývalé možnosti pro získávání, snímání a uchovávání dat o fyziologických stavech a procesech člověka. Již jsme se přesvědčili, že sofistikovaná interpretace dat získaných z podobných zařízení může nejen výrazně přispět k objektivizaci diagnostiky v řadě lékařských oborů (např. kardiologie, porodnictví či oční lékařství), ale přináší i inspiraci pro návrh a vývoj nových nástrojů, pomůcek či postupů, které umožní otevřít dveře pro nečekané telemedicínské aplikace a personalizovanou medicínu. Podmínkou proto, aby se podařilo získat výsledky použitelné v lékařské praxi, je úzká interdisciplinární spolupráce odborníků z řady oblastí (např. elektronika, zpracování signálů, SW inženýrství, dobývání znalostí, bezpečný přenos dat a různé lékařské obory). Tento program zajistí prostředí pro tvůrčí spolupráci takových týmů, které sice budou rozděleny do tématických skupin, ale které budou úzce spolupracovat tak, aby získané výsledky či zkušenosti byly co nejefektivnějí sdíleny.

Oddělení BEAT se dělí do pěti skupin:

  1. RMC Reprezentace a modelování kardiologických dat (vede Václav Chudáček);
  2. AAL Chytré ICT technologie pro lékařskou diagnostiku a rehabilitaci (vede Daniel Novák);
  3. SBP Nástroje umělé inteligence pro analýzu a modelování biochemických a fyziologických dat (vede Olga Štěpánková);
  4. IIT IT řešení pro telemedicínu (vede Michal Huptych);
  5. PHS Osobní zdravotní systémy (vede Karel Hána).

Zodpovídá: Olga Štěpánková