VII.b AAL: Chytré ICT technologie pro lékařskou diagnostiku a rehabilitaci

Vedoucí skupiny
Jméno: Daniel Novák
Telefon: +(420) 224 357 314
Email: xnovakd1(at)fel.cvut.cz

Výzkum skupiny je zaměřen na asistivní technologie (AAL), které pomáhají zlepšit fyzické nebo duševní funkce osobám mající tyto funkce z různých důvodů sníženy. Zaměřujeme se na vývoj mobilních technologií pro podporu vybraných typů uživatelů se speciálními potřebami – např. pro zlepšení kognitivních funkcí seniorů a pacientů trpících demencí. Dalším směrem výzkumu jsou telemetrické systémy jako nástroj pro zvýšení adherence dlouhodobé léčených pacientů s vybranými diagnózami, jako např. diabetes mellitus, závažná psychiatrické onemocnění či respirační poruchy. Soustředíme se vývoj metodiky pro predikce relapsu některých psychiatrických diagnóz (např. bipolární afektivní porucha, adiktivní porucha) pomocí sledování změn sociální rytmicity. Další oblastí je vývoj ICT technologií pro rehabilitaci v oftalmologii.

Samostatnou kapitolou je základní výzkum Parkinsonovy nemoci a paradigmu hloubkové mozkové stimulace jako rehabilitačního nástroje ve spolupraci s neurologickou klinikou 1.LF a VFN.

Webové projekty skupiny s detailnějšími informacemi: www.mobile-medical-group.com, www.mobiab.cz, neuro.felk.cvut.cz


Zodpovídá: Daniel Novák