VII.a RMC: Reprezentace a modelování kardiologických dat

Vedoucí skupiny
Jméno: Václav Chudáček
Telefon: +(420) 224 354 285
Email: vaclav.chudacek(at)ciirc.cvut.cz

Hlavní náplní práce skupiny RMC je výzkum elektrofyziologických signálů srdce a dalších klinických faktorů ovlivňující srdeční funkci a jejich vztah ke klinickým výsledkům, diagnostice nebo prognóze.

Mezi hlavní výzkumná témata v současné době patří:

 • Analýza a klasifikace kardiotokogramu při porodu (intrapartálního)
 • Vyhodnocení srdeční frekvence plodu před porodem (antepartum)
 • Mapování potenciálů na povrchu těla (Body Surface Potential Mapping)
 • Inverzní problémy v elektrokardiologii

V minulosti:

 • Intrakardiální elektrogramy a jejich frakcionace
 • Analýza EKG Holteru
 • Klasifikace Infarkt myokardu z EKG

Mezi metody používané k řešení výše uvedených problémů jsou:

 • Lineární a nelineární analýza signálů
 • Strojové učení
 • Systémy pro podporu dolování dat a rozhodnutí
 • Modelování

Běžící projekty:

 • Analýza kardiotokografie (KTG) – částečně financována z grantů GAČR (2014-2016) a IGA MZ (2010-2015)) a
 • Srdeční resynchronizační terapie – částečně financována z projektu AZV (2015-2019)).

Webové stránky skupiny s detailnějšími informacemi: http://rmc.ciirc.cvut.cz


Zodpovídá: Václav Chudáček