VI. COGSYS: Kognitivní systémy a neurovědy

Vedoucí oddělení
Jméno: Lenka Lhotská
Telefon: +(420) 224 353 933
Email: lenka.lhotska(at)ciirc.cvut.cz

Seznam lidí z oddělení COGSYS

Lidský mozek je zázrakem evoluce. Je nejsložitějším objektem známého vesmíru. Odedávna lidstvo lákalo porozumět tomu, jak mozek pracuje, jak to, že myslíme, vnímáme, reagujeme na podněty. Zároveň chceme také pochopit, co je příčinou poruch činnosti mozku, proč dochází k degenerativním změnám, jak by bylo možné alespoň částečně nahradit některé funkce.

Program oddělení COGSYS je zaměřen na integraci poznatků několika vědních disciplín (neurovědy, umělá inteligence, psychologie, informatika, matematika) do interdisciplinárního výzkumu týkajícího se fungování lidského mozku. Unikátní sestava skupin, která obsahuje zástupce všech zmíněných oborů, podpoří mezioborový dialog, vedoucí k precizaci výzkumných metod aplikovaných v oblasti kognitivních a výpočetních neurověd. Program je možno nazírat kauzálně. Pokrývá neurovědní výzkum sloužící k získání znalostí o jednotlivých funkcí mozku, který je přímo použit při návrhu biologicky inspirovaných kognitivních architektur, testovaných v robotických zařízeních. V neposlední řadě bude možné výsledky využít v oblasti vývoje rozhraní člověk – stroj.

Oddělení COGSYS se dělí do následujících skupin:

  1. CON: Kognitivní neurověda (vede Lenka Lhotská);
  2. COM: Kognitivní modelování (vede Michal Vavrečka);
  3. HMA: Analýza lidského pohybu (vede Václav Křemen);
  4. NAP: Neuroinformatika normální a patologické sluchové funkce (vede Daniel Šuta);
  5. CSP: Výpočetní inteligence a zpracování signálů (vede Aleš Procházka).

Zodpovídá: Lenka Lhotská