VI.b COM: Kognitivní modelování

Vedoucí skupiny
Jméno: Michal Vavrečka
Telefon: +(420) 224 357 609
Email: vavrecka(at)fel.cvut.cz

Cílem skupiny COM je tvorba kognitivních architektur a systémů, které jsou založené na interdisciplinárních poznatcích (psychologie, umělá inteligence, neurovědy a robotika). V současné době úspěšně testujeme architekturu pro reprezentaci znalostí a akvizici jazyka, která vychází z principů epigenetické robotiky. Používáme a plánujeme modifikovat hlavně algoritmy strojového učení a také parametrického modelování. Výsledné architektury jsou přímo aplikovatelné do robotických systému, kde mohou sloužit k jejich řízení založenému na imitaci lidských kognitivních schopností, jako je rozhodování či řešení problémů. Oproti klasickým robotickým systémům se jedná o přístup založený na reprezentaci znalosti z okolního prostředí pomocí metod observace, imitačního učení, tvorby analogií a mentálních simulací. Hlavní cíl skupiny je propojení se s ostatními skupinami při spolupráci na evropských projektech.


Zodpovídá: Michal Vavrečka