VI.a CON: Kognitivní neurověda

Vedoucí skupiny
Jméno: Lenka Lhotská
Telefon: +(420) 224 353 933
Email: lenka.lhotska(at)ciirc.cvut.cz

Skupina se zaměřuje na aplikaci nejnovějších metod zpracování EEG signálu při analýze normálních i patologických záznamů. Moderní algoritmy umožňují preciznější analýzu mozkové činnosti v průběhu snímání a umožňují sledování nejen povrchové aktivity, ale také lokalizaci zdrojů v hlubších mozkových strukturách. V činnosti navazujeme na dosavadní znalosti metod pro 3D rekonstrukci signálu založené na metodách DIPFIT, které hodláme rozšířit také o pokročilé metody jako je SIFT či NFT. Aplikace těchto metod znamená konkurenční výhodu oproti aplikaci standardních metod, která vyústí v publikace v kvalitnějších časopisech a spolupráci s pracovišti, které těmito metodami nedisponují, ale mají zájem je využívat při společných projektech. Výstupem skupiny jsou jednak nové vylepšené algoritmy integrované do vyvíjeného systému pro analýzu EEG, ale také experimentální měření v oblasti analýzy kognitivních procesů a emočního prožívání. Dalším významným tématem bude výzkum v oblasti kognitivního modelování prostorového vnímání u lidí a experimentálních zvířat. Úloha bude řešena společně se spolupracujícími pracovišti Akademie věd a neurologických klinik. Kombinace dlouhodobého monitorování a zpracování signálu (vlastní metodika imitující práci lékaře při vizuálním hodnocení EEG) spolu s pokročilými metodami detailní EEG analýzy pro detekci krátkých vzorů včetně prostorově-časové analýzy podá novou informaci o činnosti mozku. Cílem navrhovaného projektu je rozšířit metodologii a teorii dlouhodobé i detailní analýzy elektroencefalografických (EEG) signálů. Budou vyvíjeny metody počítačem podporované analýzy funkcí lidského mozku a získávána data pro zlepšení diagnózy a terapie poruch mozkové činnosti založené na automatizovaném zpracovávání a hodnocení EEG záznamu. Na základě našich předchozích pilotních studií hodláme prozkoumat možnosti aplikace moderních metod prostorově-časové analýzy signálu, a dalších netradičních nových metod včetně kordance pro analýzu perfuze v mozku a také umělé inteligence, adaptivních algoritmů a neuronových sítí pro automatickou extrakci významné informace z dlouhodobých EEG záznamu. Získaná data přispějí k zlepšení diagnózy a terapie poruch mozkové činnosti.

Význam je jak pro diagnostiku neurologických a neurodegenerativních onemocnění, tak i pro hodnocení účinnosti jejich léčby.


Zodpovídá: Lenka Lhotská