VI.c HMA: Analýza lidského pohybu

Vedoucí skupiny
Jméno: Václav Křemen
Telefon: +(420) 224 354 130
Email: vaclav.kremen(at)ciirc.cvut.cz

Cílem výzkumu skupiny HMA je rozšířit metodologii a teorii detailní analýzy povrchových elektro-myografických (EMG) signálů. Budou vyvíjeny metody počítačem podporované analýzy funkcí svalově kosterního systému a neurofyziologických reflexů pro ovládání aktivity svalově kosterního systému a získávána data pro zlepšení diagnózy a terapie poruch svalově kosterního systému a pohybu člověka. K tomu bude využito automatizované zpracovávání a hodnocení HD-EMG záznamu. Hodláme prozkoumat možnosti aplikace moderních metod umělé inteligence, adaptivních algoritmů a neuronových sítí pro automatickou extrakci významné informace z HD-EMG záznamu a vyvinout algoritmy umožňující HD-EMG feedback a zobrazování svalové aktivity ve 3D modelu v průběhu měření. Získaná data přispějí k zlepšení diagnózy a terapie poruch svalově kosterního systému a pohybu člověka.

K dosažení těchto cílů budou využity následující metody a přístupy: Metody pokročilé filtrace pro biomedicinské signály a data, nové metody UI a zpracování signálu pro účely filtrace a extrakce příznaků. Návrh metodologie pro využití metod selekce příznaků v rozsáhlých datových záznamech biomedicínských dat. Využití metod UI pro návrh vhodných klasifikátorů, rozhodovacích stromů pro záznamy povrchového EMG s vysokou hustotou a jejich kombinaci za účelem nalezení vhodných částí signálů navrhovaných dále k posouzení lékaři, vyloučení artefaktů pro usnadnění analýzy dat lékařům. Využití metod UI a zpracování signálů pro prohledávání zájmových míst ve vícerozměrném signálovém prostoru. Návrh a realizace PSG přístroje s vysokou hustotou záznamu (alespoň 256 kanálů využitelných univerzálně pro různé typy záznamů biologických signálů).


Zodpovídá: Václav Křemen