VI.d NAP: Neuroinformatika normální a patologické sluchové funkce

Vedoucí skupiny
Jméno: Daniel Šuta
Telefon: +(420) 224 353 933
Email: daniel.suta(at)ciirc.cvut.cz

Práce skupiny NAP je zaměřena na teoretické otázky spojené s funkcí sluchové funkce u člověka a pokusných zvířat. Vychází z výsledků experimentálních prací prováděných v Oddělení neurofyziologie sluchu Ústavu experimentální medicíny AV ČR, provádí modelování funkce jednotlivých neuronů a neuronových sítí ve sluchovém systému. Zabývá se kvantitativní morfologií sluchového systému a rekonstrukcí funkce neuronových okruhů jednotlivých etáží sluchové dráhy u pokusných zvířat a u člověka.


Zodpovídá: Daniel Šuta