I.d NES: Sítě systémů

Vedoucí skupiny
Jméno: Michael Šebek
Telefon: +(420) 224 357 201
Email: michael.sebek(at)ciirc.cvut.cz

Síťové systémy jsou distribuované struktury nebo formace lokálně propojených a řízených subsystémů (agentů), jejichž chování a cíle mají „sousedskou“ strukturu, kterou můžeme popsat grafem. Ani v minulosti nebyly řídicí nebo rozhodovací systémy nikdy izolované, dnes je právě jejich propojenost a integrace s dalšími systémy či platformami a dokonce i s lidmi hlavním tématem výzkumu i zájmu průmyslu.

Síťové systémy jsou všude kolem nás, od inženýrských a dopravních sítí přes ekonomické či biologické systémy až po sítě sociální. Typické aplikační oblasti jsou:

  • Síťové řídicí systémy, kde řízené a řídicí systémy, aktuátory a senzory nejsou nutně propojeny přímo fyzicky, ale pomocí složitých komunikačních sítí s omezeným přenosem informace.
  • Komunikační sítě, drátové i bezdrátové, které jsou modelovány, řízeny, optimalizovány, oceňovány, simulovány a zabezpečovány.
  • Senzorové sítě, mající vlastnosti sítí komunikačních a navíc ještě senzory interagují s fyzikálním světem.
  • Kyberneticko-fyzikální systémy, což jsou systémy s fyzikálními i kybernetickými komponentami.
  • Sítě autonomních agentů, např. robotů, bezpilotních letadel nebo plavidel, kde vznikají problémy jako rojení, konsensus, kooperativní řízení, plánování pohybu, řízení formace a rozmístění, robustnost a inspirace přírodou.
  • Energetické a distribuční sítě zahrnující tradiční elektrické sítě i moderní smart- a mikro-grids, flotily plug-in hybridních vozidel interagujících se sítí, i s potřebou reagovat na poptávku po elektřině spoluprací přístrojů uvnitř budovy nebo domácnosti.
  • Dopravní sítě se senzory, crowd-sourcingem, chytrým parkováním a semafory, komunikací mezi vozidly navzájem a vozidel s infrastrukturou, nebo dokonce i očekávané automatizovanými dálniční systémy, slibující výrazné zlepšení.
  • Biologické sítě, včetně transdukčních sítí, sítí genové regulace, sítí interakcí bílkovin, metabolických sítí, fylogenetických sítí a ekologických sítí, které modelují interakce typu spotřebitel-zdroj mezi skupinami organismů.
  • Sociální a ekonomické sítě, které modelují společenské a ekonomické interakce mezi lidmi, jako jsou např. módní internetové sociální sítě.

Responsible: M. Šebek