II. INTSYS: Inteligentní systémy

Vedoucí oddělení
Jméno: Vladimír Mařík
Telefon: +(420) 224 354 101
Email: marik(at)ciirc.cvut.cz

Seznam lidí z oddělení INTSYS.

INTSYS se zaměřuje na použití metod umělé inteligence, aby obohatily softwarové systémy a stroje o inteligentní chování. Metody zahrnují: distribuované multiagentní systém; servisně orientovaný přístup k řešení složitých problémů; reprezentace znalostí a ontologie zvládající heterogenitu údajů; strojové učení výpočetní inteligence pro dynamickou optimalizaci; dolování v datech pro získání zajímavých souvislostí; zpracování velkých dat a počítání v cloudu pro zvládání velkých objemů dat a vysoce paralelního paralelního počítání. Dlouhodobým cílem skupiny je vyvíjet nové přístupy ke složitým systém využívající současných trendů v kyberntice, informatice a systémových vědách. Aplikačními oblastmi jsou: chytré továrny, sítě, města, pokročilé systémy vzdělávání, dopravní systémy, dopravní stavby a informatika životního prostředí.

Oddělení INTSYS se dělí do devíti skupin:

  1. ISI Inteligentní systémy pro průmysl a chytré distribuční sítě (vede Petr Kadera);
  2. ITS Inteligentní systémy v dopravě (vede Pavel Hrubeš);
  3. ISC Inteligentní systémy pro konstrukce a provádění dopravních staveb (vede Jan Valentin);
  4. KSO Znalostní systémy a ontologie (vede Zdeněk Zdráhal);
  5. BDC Velká data a cloud computing (vede Jan Šedivý);
  6. MAL Strojové učení (vede Robert Babuška);
  7. AIF Automatické uvažování a formální metody (vede Jiří Vyskočil);
  8. COS Složité systémy (vedoucí se hledá);
  9. EI Environmentální informatika (vede Emil Pelikán);
  10. KPS Znalostní energetika (vedoucí se hledá).

Zodpovídá: Vladimír Mařík