II.c ISC: Inteligentní systémy pro konstrukce a provádění dopravních staveb

Vedoucí skupiny
Jméno: Jan Valentin
Telefon: +(420) 224 353 880
Email: jan.valentin(at)ciirc.cvut.cz

Rozpracováno …


Zodpovídá: Jan Valentin