II.a ISI: Inteligentní systémy pro průmysl a chytré distribuční sítě

Vedoucí skupiny
Jméno: Petr Kadera
Telefon: +(420) 224 354 172
Email: petr.kadera(at)cvut.cz

Skupina je zaměřena na výzkum a pilotní implementaci systémů pro inteligentní správu a řízení v chytrých továrnách a chytrých sítích. Klíčovými tématy jsou kyberneticko-fyzikální systémy, systémy systémů, internet věcí, velká data, sémantický web a propojená data (Linked data). Cílem je návrh nových konceptů, metod a softwarových platforem, které umožní implementaci vize Průmyslu 4.0, ve které jsou sensory, stroje, lidé, továrny a další systémy propojeny přes internet a mohou spolu komunikovat a koordinovat své aktivity prostřednictvím inzerce a konzumace služeb. Koncept kyberneticko-fyzikálních systémů je použit pro propojení virtuálních softwarových komponent s fyzickými zařízeními a stroji. Stejné principy jsou uplatňovány také v oblasti chytrých sítí s hlavním zaměřením na inteligentní vyrovnánání výroby a spotřeby energie v mikrosítích.

Skupina ISI provozuje laboratoř Inteligentního distribuovaného řízení firmy Rockwell Automation při CIIRC s hlavním zaměřením na sémanticky rozšířená velká data pro použití v průmyslu.

Webové stránky skupiny s detailnějšími informacemi: http://isi.ciirc.cvut.cz/


Zodpovídá: Petr Kadera