II.b ITS: Inteligentní systémy v dopravě

Vedoucí skupiny
Jméno: Pavel Hrubeš
Telefon: +(420) 224 359 974
Email: hrubes(at)fd.cvut.cz

Skupina je zaměřena na výzkum a implementaci telematických systémů a aplikací v dopravě se zřetelem na interakce vozidlo-člověk, vozidlo-vozidlo a vozidlo infrastruktura. Stěžejními tématy jsou rozhraní řidič – vozidlo, pokročilé vozidlové asistenční a řídicí systémy, autonomní vozidlo, komplexní, spolehlivé a efektivní komunikační nástroje pro mobilní prostředky, dopravně informační služby (pro cestující/vozidla), technologie lokalizace vozidel a modely prostorových dat popisujících dopravní problematiku.

Skupina IST vyvíjí a provozuje platformu pro výzkum a vyhodnocování chování řidiče (pokročilý simulátor osobního vozila vybavený systémy pro měření výstupů z jízdy a psychofyziologických veličin řidiče). Platforma je základnou a zdrojem dat pro zkoumání HMI, posuzování ergonomiky a uživatelské akceptace současných i budoucích systémů moderních automobilů.


Zodpovídá: Pavel Hrubeš